De 40dagentijd-app van kerkinactie is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven én het volgen van Jezus. Download de app gratis en leef toe naar Pasen.