“De opwarming van de aarde zal grote problemen met zich meebrengen. We moeten nu zo snel mogelijk er alles aan doen om dit te stoppen. We steven met zijn allen af op een enorme ramp!”

Vaak haken mensen na het lezen van dit soort waarschuwingen al snel af. Volgens mij is één van de moeilijkste dingen rondom dit thema het raken van de juiste snaar. Soms lees je stukjes waarin mensen je bijna verplichten om anders te gaan leven. Mensen en organisaties gebruiken vaak angst en het opgeheven vingertje om wat in beweging te krijgen.
 
Duurzaamheid is een onderwerp dat tegenwoordig heel erg “in” is. Veel bedrijven presenteren zichzelf als “groen” en lopen daar ook graag mee te koop. De kranten staan vaak vol met berichten over de klimaatverandering en haar gevolgen, berichten over duurzame energie en berichten over mensen die bezig zijn met duurzaamheid. Dagblad Trouw besteedt er bijvoorbeeld dagelijks aandacht aan.

Het onderwerp is ook in de Gereformeerde Kerk geland. Tijdens het afgelopen bezinningsweekend is er uitvoerig over gesproken. RTL4-weerman Reinier van de Berg heeft een presentatie gehouden over de opwarming van de aarde en we hebben een wandeling gemaakt. Tijdens deze wandeling is gepraat over heel veel verschillende aspecten van duurzaamheid en rentmeesterschap.
 
Vorig jaar zijn Kees Groeneveld en ondergetekende op het idee gekomen om het onderwerp duurzaamheid en rentmeesterschap meer onder de aandacht te brengen in de kerk. We zijn in gesprek gegaan met het moderamen en de kerkenraad en er is ons toestemming gegeven om het in werking te stellen.

Maar hoe?
Iedereen heeft er wel een idee over. De één wil graag avonden organiseren waar we bij elkaar komen om te praten over dit onderwerp. De ander wil meteen praktisch aan de slag door bijvoorbeeld zonnepanelen te kopen voor de kerk. Nog iemand anders wil de hele kerk doorlichten om te kijken waar we als organisatie duurzaam kunnen worden.

Geweldig! Het is erg goed om te merken dat er zoveel mensen over nadenken! We zijn daarom ook tot de conclusie gekomen dat het daarom draait. Bewustwording! Het kan niet de bedoeling zijn dat een persoon aan iemand gaat uitleggen hoe diegene duurzaam zou moeten leven. Als mensen dingen opgelegd krijgen, werkt het de tegengestelde kant op.

Samenspel
In Samenspel zal de komende tijd wat vaker een stukje komen te staan over dit onderwerp. Ik zal proberen om op zoveel mogelijk verschillende manieren het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht brengen. Ik hoop op deze manier het onderwerp duurzaamheid bij jullie onder de aandacht te brengen.

Ik zou het heel erg leuk vinden om ook reacties van jullie te krijgen. Ik weet dat ik niet de enige ben die bezig is met dit onderwerp. Tips, ideeën, verhalen of andere zaken met betrekking tot dit onderwerp zijn van harte welkom. U kunt me een mail sturen naar het volgende adres: bertveeningen@gmail.com

Namens de ZWO.
Bert Veeningen