In samenwerking met de predikanten is er onlangs een doop-terugkom-avond georganiseerd. We mochten 25 uitnodigingen versturen naar ouders die in de afgelopen 3 jaar een kindje hebben laten dopen. Op dinsdagavond 17 mei hebben we met een aantal ouders  teruggekeken op de doopdag van hun kinderen en nagedacht wat dat met je doet.  Hoe was die dag, verliep alles zoals je had gehoopt/gedacht? Maar ook, wat deed het met je, toen en nu? Heeft het je geloof verandert nu je niet alleen voor het “onderdhoud”  je eigen geloofsleven verantwoordelijk bent maar ook voor dat van je kind? In alle openheid is er over deze vragen gesproken. Waarin ook naar voren kwam wat de waarde van de doop is en dat we soms uit het oog verliezen om die samen met de kinderen te blijven herinneren. “ Ieder kind is een kind van God maar door de doop heeft God met jouw en ons een verbond gesloten”.

Liesbeth van Musscher (DG Starters)