Vanaf vandaag kunt u op de website de kerk diensten niet alleen beluisteren maar ook bekijken. Het gaat in eerste instantie voornamelijk om de ochtend diensten. Op een later tijdstip zullen ook de avonddiensten thuis te bekijken zijn. De website ziet echter niet of een dienst wel of niet opgenomen wordt dus het kan betekenen dat U een dienst kiest die niet wordt opgenomen, en u dus geen beeld krijgt.

U kunt de dienst bekijken tijdens de dienst, op de dag zelf na de dienst of een dag later. Het luisteren van diensten kunt u nog steeds langere tijd terug.