Als vertegenwoordiger van onze kerk in het Diaconaal Platform Putten (DPP) wil ik u graag attenderen op de Diaconie collecte van zondag 11 november a.s.

In het DPP zijn alle kerkgenootschappen van Putten vertegenwoordigd. Wij vergaderen 4 x per jaar in het Inloophuis. Vanuit het DPP zijn in het verleden diverse initiatieven ontplooid. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het fietsenproject. Uitgeprocedeerde asielzoekers die een woning kregen in Putten konden een goede fiets in ontvangst nemen. Deze 2e handsfietsen zijn aan het DPP beschikbaar gesteld nadat zij na de fietsenkijkdagen overgebleven zijn. De fietsen worden door een fietsenmaker nagekeken en waar nodig gerepareerd en worden dan uitgereikt.

Ook in Putten wonen nog steeds veel mensen op het bestaansminimum. Zij krijgen een voedselpakket. Enkele keren per jaar (seizoengebonden)  mogen zij bij de SOS kinderdorpen kleding uitzoeken voor zichzelf en hun gezin. Het DPP betaalt deze kleding.

Om deze kleding uitgifte, waar zowel de doelgroep als SOS Kinderdorpen groot belang bij heeft mogelijk te maken, collecteren wij  hiervoor op 11 november a.s.

Als Diaconie bevelen wij deze  collecte van harte aan.

Namens de Diaconie
Pieter Streefkerk