Na de ochtenddienst van zondag 22 mei is het volgende  voorstel gedaan voor een decoratie op de wand achter de preekstoel:

Het voorstel van de commissie is een kruis.

Eén van de commissieleden heeft als volgt verwoord waarom we het voorstel doen voor een kruis:

“Het kruis brengt ons bij de liefde die God voor ons heeft. Dat Hij ons zo liefheeft dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven om voor uw en mijn zonden te sterven. Hij wil niet de dood, maar het eeuwige leven aan ons geven. Daarom heeft eeen ieder van ons het kruis nodig om door Jezus bij de Vader te komen. Zijn vergeving te ontvangen en in Zijn liefde opnieuw te beginnen.

Als Jezus in ons leven komt, ontvangen we de Heilige Geest, die met ons meegaat, die ons de weg wijst en ook ons laat zien wat er fout is in ons leven, zodat  wij dat mogen brengen bij het kruis.

Hij wil ons helpen om verder te groeien in ons geloof. In onze verwondingen te komen en ons weer herstel te geven, naar geest, ziel en lichaam. Hij leert ons los te laten wat wij vast willen houden. Hij kan en wil ons bevrijden van machten van het kwaad, van wat niet van God komt.

Hij wil ons denken vernieuwen en heeft het beste met ons voor, ook al begrijpen wij er vaak niets van. Ook  de moeilijke dingen in ons leven kan God gebruiken en ten goede doen keren, als we samen met Hem er door heen willen gaan. Samen met Jezus heeft het leven eeuwigheidswaarde. Als wij vergeving van God ontvangen, kunnen we met Gods hulp ook anderen vergeven.”

Technische uitvoering:

Een kruis van eikenhout in dezelfde kleur als de vloer en de banken, zodat het één geheel blijft.

Het kruis iets van de wand maken en er led verlichting  achter bevestigen. Deze  verlichting aanpassen, net zoals de kanselkleden, aan de kleuren van het Kerkelijk jaar.

Het kruis zal ongeveer 4 meter lang en de dwarsbalk 1.50 meter breed worden en met chemische ankers aan de wand worden bevestigd.

We zijn benieuwd naar uw reacties op ons voorstel. U kunt die sturen naar de scriba van de kerkenraad:

gkscriba@kerknetputten.nl

mw.T.van Zelderen – van den Bor,

Picardstraat 48

3882 VB Putten.

De commissie: Gesina Bakker, Dirk van Barneveld, Wilma van ‘t Hof en Sjoukje Veeningen.