Een aantal dingen vanuit de ZWO-commissie

 

Als 1e de laatste informatie wat betreft het 40-dagen-tijdproject. Diederik meldt het volgende:

“Zoals in het vorige nummer van Samenspel al aangekondigd, nu meer detailinformatie over dit 40- dagen-tijdproject. Het geld dat wordt gespaard wordt ingezet voor het Project ‘COMBAT MALNUTRITION’ (Bestrijd Ondervoeding)

In de gebieden waar veel armoede heerst, is ondervoeding een veel voorkomend probleem onder kinderen tussen 0-6 jaar oud. Ondervoeding wordt veroorzaakt door onvoldoende voedsel, gebrek aan hygiëne, diarree en ziekte. Dit gaat vaak gepaard met complicaties zoals tuberculose, astma en longontstekingen.

Ondervoeding verhindert zowel de psychologische en sociale ontwikkeling van een kind. Op latere leeftijd kan ondervoeding ook leiden tot een rem op de educatieve ontwikkeling wanneer kinderen naar school gaan.

‘COMBAT MALNUTRITION’ is een ondersteunend voedselproject voor een aantal lopende programma’s van Young Focus zoals:

Child Care (opvang en zorg voor ondervoede baby’s en peuters), Child Care PLUS (kleuterschool), Love2Learn (onderwijs aan kinderen die gestopt zijn met school) en uiteraard de kinderen die met behulp van de sponsoring van Young Focus naar de basisschool kunnen.

Het is noodzakelijk dat een kind minstens één gezonde maaltijd krijgt om goed mee te kunnen doen op school en zich goed te kunnen ontwikkelen.

COMBAT MALNUTRITION helpt niet alleen ondervoede kinderen binnen de diverse programma’s maar betrekt hierbij ook de ouders. Zij helpen bij de bereiding van de maaltijden die verstrekt worden. De ouders leren om een gezonde maaltijd te bereiden en hygiënisch te werk te gaan.

Het verstrekken van voeding gaat dus hand in hand met onderwijs over voeding.

Voor het project Combat Malnutrition heeft Young Focus een kleine 1.700 euro per maand nodig. De kerken in Putten willen proberen voor een behoorlijk aantal maanden het project Combat Malnutrition van middelen te voorzien.

Spaart u nog even door en denkt u eraan dat u op 1e paasdag de spaarpotten inlevert in de kerk?!”

 

Als 2e

Weet u het nog? Ons boeldagproject voor dit jaar? Het project van Angreth en Gesina, oftewel Golden Star. Zij zamelen geld in voor een super goed project voor Santosa in Sri Lanka. In maart/april zijn ze polshoogte gaan nemen hoe de stand van zaken in Sri Lanka is. Zij kwamen tot de volgende ontdekking:

“Wij hebben gemerkt dat je er altijd naar toe moet gaan om te kijken of het vooruit gaat en niet stil blijft staan of nog erger achteruit. Tot onze vreugde zagen wij wel degelijk vooruitgang!

26 kinderen met een beperking genieten van een heerlijke omgeving en begeleiding. Door sluiting van een andere stichting komen er zelfs 10 kinderen met een beperking bij!

We reisden af met de gedachte om met onze gemeente dit jaar voor een bus te sparen. In opdracht van de ZWO-commissie zouden we daar specifiek naar informeren, foto’s maken, etc. Maar wat blijkt: we kwamen tot de ontdekking toen we gingen kijken en navraag gingen doen, dat de bus gehuurd wordt! Dat is nl. veel goedkoper. Ze hebben dan geen zorg over het onderhoud, er is altijd een chauffeur en bovendien zijn de kinderen goed verzekerd mocht er iets gebeuren.

Plan mislukt….. en nu? Wat zeggen we tegen de ZWO-commissie, hoe gaan we dit aanpakken? En wat gaan we dan aanpakken.

In gesprek met de manager en het bestuur hoorden we dat de 10 nieuwe kindjes best mogen komen, maar op één voorwaarde: er moeten gescheiden douches en toiletten komen. Ook een eis van de Sri lankaanse regering.

Toen hoefden we niet lang meer na te denken! De opbrengst van de boeldag komt dus eigenlijk als een geschenk uit de Hemel en zo voelen wij dat ook. Ze gaan nu de voorbereidingen treffen en hier krijgen wij meer over te horen en te zien. Wij zullen u zeker op de hoogte houden van ons en uw project waar we dit jaar voor gaan.

Namens de kinderen en managers van Golden Star/Santosa alvast hartelijk bedankt.”

Aldus een enthousiaste Angreth en Gesina die vol passie bij mij aan de keukentafel hun verhalen vertelden en de beelden lieten zien. Super! Die beelden krijgt u ook nog te zien, vast wel!

 

Als 3e

Weet u nog dat we vorig jaar spaarden voor de watertanks in Uganda tijdens de 40 dagen tijd? Weet u nog dat we ongelooflijk veel geld ophaalden en dat er zeker 10 tanks gebouwd konden worden? Anthony mailde mij een paar maanden geleden met de melding dat hij van het geld zelfs één hele grote tank kon bouwen bij het ziekenhuis! Dat is natuurlijk geweldig! Voor ons als gezin, maar ook namens u en de ZWO-commissie, gaan we kijken hoe het geworden is. Op 25 april vertrekken Pieter, Sanne, Bas en ik naar Uganda om onze vrienden daar weer te zien, maar vooral ook om te zien hoe het nu op de door ons gesponsorde projecten gaat.

9 mei zijn we weer terug en hopen u dan verslag te kunnen doen van een geslaagde missie!

Namens de ZWO-commissie,

Marga Streefkerk

mlstreefkerk@solcon.nl

tel. 357118