Misschien bent u gewend geraakt aan de traditie dat de diaconie aandacht vraagt voor de mantelzorger(ster) rond de landelijke dag voor de mantelzorg, dit jaar op 10 november. Rond deze datum wordt er door diverse instanties aandacht gegeven aan de mantelzorger.

Binnen de diaconie is gesproken over het feit dat de nationale dag voor de mantelzorg slechts een week na dankdag is, waarbij wij al een beroep op de gemeente hebben gedaan om een fruitattentie te bezorgen bij adressen waar ziekte of zorg die een blijk van aandacht zeer wenselijk maken. Om te voorkomen dat er vervolgens een jaar lang weinig aandacht is voor de mantelzorgers, heeft de diaconie besloten de traditionele roos, als teken van dank, dit seizoen niet begin november maar in de maand februari of maart te organiseren. Zodoende is er naast de landelijke aandacht nu ook straks een speciaal moment van aandacht voor diegenen die zich inzetten voor de zorg van een familielid of kennis. Natuurlijk vinden we altijd, dus ook nu de aandacht voor de mantelzorger een belangrijke zaak. Daarom willen wij het bestaan van een mantelzorg compliment of pluim nu onder uw aandacht brengen. Met dit compliment ontvangt de mantelzorger een waardebon of geldbedrag van onze overheid, als blijk van waardering voor zijn of haar inzet. Indien u vindt dat een bepaalde mantelzorger hiervoor in aanmerking komt, kunt u deze aanmelden voor een pluim via internet : www.svb.nl/int/nl/mzc/index  , of via het mantelzorg loket in Putten : bij de SWP (Stichting Welzijn Putten) met  kantoor op Harderwijkerstraat 19 en telefonisch te bereiken : 357078.

Uiteraard is onze steun voor de situatie waarin een mantelzorger zijn / haar hulp taken uitvoert een continu punt van aandacht. Mocht de diaconie in specifieke gevallen daarin een rol kunnen spelen, dan vernemen wij dat graag van u.

Rinus Blankestijn