V&T avond op maandag 29 oktober.

Wist u dat:

Het scheppingsverhaal uit 2 delen bestaat.

In het 1ste deel  Gen.1 t/m 2:3 de mens als laatste geschapen is,

in het 2de deel  Gen.2:4 en verder de mens als eerste geschapen wordt.

Het scheppingsverhaal geen losstaand verhaal is, maar een inleiding op het boek Genesis.

Het boek Genesis weer een inleiding is op de Thora, hart van de Hebreeuwse bijbel.

De Thora geen Wet is zoals wij vaak denken, maar een gedragscode waarnaar wij moeten leven.

       – Dit houdt in dat de mens fouten mag maken, je kunt ze namelijk herstellen en van je fouten leer je. Een wet overtreed je en je wordt gestraft.

Het filosofisch lezen God niet uitsluit.

Het 1ste scheppingsverhaal heeft alle sporen van de tijd van de Babylonische ballingschap, in die tijd staat  de mens in dienst van de ( natuur )goden, hij is ondergeschikt, wordt gezien als een rebelse dienaar, zoals we ook zien bij de Islam.

In die tijd is ons scheppingsverhaal, zoals wij dat kennen uit de bijbel, geschreven. Dat verhaal vertelt:

Er is één God en de natuur staat in dienst van de mens. De mens is partner van God in het scheppingsproces, geen houding van onderworpenheid. De jood kan God ter verantwoording roepen, maar blijft tot Hem bidden.

In de joodse visie is de Thora de zin van de schepping, joden zoeken de oorsprong van de wereld, hoe moeten we handelen, wat moeten we doen. De Thora is het hart van de bijbel, die neem je dan ook ter harte en als het goed is werkt dit door in het dagelijks handelen.

Sjabbat: je doet op die dag alsof de wereld al goed is, het abstracte wordt concreet gemaakt.

De  vraag of God ook het kwaad heeft geschapen  werd beantwoord met:”God heeft het goede en de mogelijkheid tot het kwade geschapen. De mens heeft de vrije wil gekregen om de keus voor het kwade te maken.

In denk dat ik kan zeggen dat om 22.00 uur 21 personen met een tevreden gevoel naar huis gingen met genoeg stof tot nadenken. 

Elly Braaksma