Graag uw aandacht voor de komende dankdag. Wij vragen u als gemeente weer om fruit in te leveren. Dit zal gebeuren met briefjes waarop staat welke soorten fruit wij graag inzamelen.  Met dit fruit gaan wij in ’t Voorhuys, samen met leden van de Andreaskerk, elf grote fruitmanden opmaken.  Ook worden er drie bloemstukken gemaakt .

We verdelen de manden en bloemstukken over onze kerken. De bloemstukken brengen we na de dankdagdienst van woensdag 6  november  bij de drie zorgcentra voor ouderen.  De fruitmanden gaan naar zorginstellingen in Putten voor mensen die om diverse redenen niet zelfstandig kunnen wonen. Dit beschouwen wij als  een  teken van betrokkenheid vanuit onze kerken met bewoners en medewerkers.

De briefjes met de soorten fruit worden zondag 27 oktober uitgedeeld.  Neemt u gerust een of meerdere briefjes mee. U kunt het fruit zaterdag 2 november van 10 tot 12 uur bij de kerk inleveren of zondag 3 november meenemen naar de kerk.

Wij hopen dat u weer mee wilt doen! 

Namens de Diaconie, Lia Kiezebrink en Margreet Blankestijn

Loading