In de vorige uitgaven van Samenspel heeft u kunnen lezen over de bijbelstudieavonden in het komende winterseizoen. Niet gelezen maar wel belangstelling? Aanmelden kan nog!

12 september j.l. zijn wij gestart met de bijbelstudieavonden in één van de zalen van de Gereformeerde kerk. Een vertrouwde omgeving, maar….

                Een nieuw seizoen, een nieuwe naam, een nieuwe opzet

De bijbelstudiegroep heet voortaan: “Credo” Credo betekent: “Ik geloof”

                   

Wat is er zoal gewijzigd:

–  We komen om de week bij elkaar i.p.v. 1x in de maand.

–  Elke avond zal worden ingevuld door een gastspreker/spreekster

–  Elke avond zal dus een ander onderwerp worden behandeld

–  De avonden zijn (per keer) voor iedereen, jong en oud(er) toegankelijk

 

De bijbelstudieavonden zien er alsvolgt uit:

Datum: Spreker/spreekster: Onderwerp:
26 september Drs. Rein Bos Psalm 139
10 oktober Dhr. Gijsbert Tomassen Leven in genade (Galaten)
24 oktober Dhr. Gerrit Aalten Leven in afhankelijkheid van God (David en Goliath)
07 november Mevr. Jeanne v.d. Woude Bidden
21 november Ds. Dick Boekema Verschillende versies op het leven na de dood
28 november   Afsluiting  

 

We beginnen de avonden om 19.45 uur. Inloop loop tussen 19.00 uur  en 19.30 uur

U wordt verwelkomt met een kopje koffie of thee en wat lekkers.

Na de pauze zingen we een lied en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten.

 

Noteer e.e.a alvast in uw agenda zodat u zeker weet dat u er bij kunt zijn.

 

U/ jij bent van harte welkom! Aanmelden kan  bij:

Marijke Schreuder  tel  353235  e-mail: marijkeschreuder@xs4all.nl

Hennie van de Pol   tel. 357543  e-mail: hennievandepol-wentzel@hotmail.com

Wij hopen ook komend seizoen elkaar in Geloof, Hoop en Liefde te bemoedigen en op te bouwen!

 

Een hartelijke groet van het team,

Ineke van Bokhorst, Maasje Bos, Angreth Mulder, Marijke Schreuder, Hennie van de Pol