8 januari j.l. zijn wij gestart met de nieuwe serie Credo-Bijbelstudie avonden. In de vorige uitgaven van Samenspel heeft u hierover kunnen lezen. Niet gelezen maar wel belangstelling? U bent van harte welkom bij (een van) de volgende avonden:

Datum:              

Spreker/spreekster:                        

Onderwerp

05 februari        

 Mevr. Mariska van Beusichem

Mijn roeping is liefde

19 februari        

 Mevr. Mery Binnerts

De woestijn schilderend beleven

05 maart              

 Dr. Rein Bos

De 40-dagentijd De betekenis van die tijd voor zowel het kerkelijk leven als het persoonlijk geloof

19 maart            

 Mevr. Annemarie Hubers

Alles heeft zijn tijd n.a.v Prediker 3

 

Wij zijn erg blij dat wij ook voor deze serie Credo-avonden weer enthousiaste sprekers bereid hebben gevonden een avond te komen verzorgen.

We beginnen de avonden om 19.45 uur, in een van de zalen van de Gereformeerde kerk. Inloop loop tussen 19.00 uur en 19.30 uur. U wordt verwelkomt met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Na de pauze zingen we een paar liederen en is er gelegenheid om vragen te stellen. Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten, daarna is er nog tijd om met elkaar na te praten.

 

De avonden zijn (per keer) voor iedereen, jong en oud(er) toegankelijk.

Inmiddels hebben we 2 zeer geslaagde Credo-avonden achter de rug.

We hopen ook u / jou de komende avond(en) te kunnen begroeten!

 

Noteer bovenstaande data alvast in uw agenda zodat u zeker weet dat u er bij kunt zijn. Aanmelden kan bij:

Marijke Schreuder tel 353525 e-mail: marijkeschreuder@xs4all.nl

Hennie van de Pol   tel. 357543 e-mail: hennievandepol-wentzel@hotmail.com

 

Onze dagen zijn als kralen,

Elke dag geeft God er één

Als je Zijn licht er op laat stralen

worden het parels, dan alleen

 

Een hartelijke groet van het team, Ineke van Bokhorst, Maasje Bos, Angreth Mulder, Marijke Schreuder, Hennie van de Pol