Hoewel het nog even duurt willen we u er alvast op attent maken dat wij ook het komend winterseizoen weer een zestal Credo-bijbelstudieavonden hopen te organiseren.

We zijn erg blij dat we ook voor deze serie avonden weer enthousiaste sprekers bereid hebben gevonden een avond te komen verzorgen.

De Credo-avonden zijn, per keer, voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of kerkelijke achtergrond. Iedereen is van harte welkom!

We beginnen D.V woensdag 18 september a.s om 19.45 uur in de Gereformeerde Kerk waar u vanaf 19.15 welkom bent en een kopje koffie of thee voor u klaar staat. Na de pauze zingen we met elkaar een paar liederen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten, daarna is er nog tijd om met elkaar na te praten.

 

De data en sprekers voor de komende Credo-avonden zijn:

Datum:
Spreker: Onderwerp:
18 september Mevr. Margreet Bijnagte Leven vanuit kracht
02 oktober Ds. André Troost

De Heer helpt, maar hoe? n.a.v Psalm 146

16 oktober Ds. Otto de Bruijne Bronnen van inspiratie, een souvenie van God
30 oktober Ds. Reinoud Koning Mens uit één stuk, je kunt het beste jezelf worden
13 november Dhr. Gijsbert Tomassen De voetwassing n.a.v Johannes 13
27 november Dhr. Ruurd Walinga Christelijk cabaret, 'De doe-het-zelver'

Noteer deze data alvast in uw agenda zodat u zeker weet dat u er bij kunt zijn.

Wij zien er naar uit om in september weer te beginnen en hopen ook u / jou  bij (één van) de Credo-avonden te kunnen begroeten. Aanmelden kan bij:

Marijke Schreuder, tel 353525 e-mail: marijkeschreuder@xs4all.nl

Hennie van de Pol, tel 357543  e-mail: hennievandepol-wentzel@hotmail.com

 

'Zonder elkaar is iedereen alleen'

Een hartelijke en gastvrije groet van het team,

Ineke van Bokhorst

Maasje Bos

Marijke Schreuder

Angreth Mulder

Hennie van de Pol