Beste mensen

U heeft wellicht in “Samenspel” gelezen of er van gehoord dat wij in september jl.zijn gestart met  een serie nieuwe Credo-Bijbelstudieavonden. Deze avonden worden deels door één van ons, deels door een spreker verzorgd, waaronder onze eigen predikanten.

Omdat we veel positieve reacties hebben ontvangen over de opzet en de inhoud van de Credo-avonden en het aantal deelnemers groeit,  hebben we besloten om vanaf  woensdag 9 januari 2013 weer een serie van 6 avonden te organiseren. Ook voor het najaar staan weer 6 avonden gepland maar daarover kunt u later meer lezen in o.a. “Samenspel”.

De Credo-avonden zijn, per keer, voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of kerkelijke achtergrond. Iedereen is van harte welkom!

Inmiddels kunnen we terugkijken op een eerste, bijzonder fijne avond en kijken we uit naar de komende avonden.Om 19.45 uur beginnen we in één van de zalen van de Gereformeerde Kerk waar u vanaf 19.15 uur welkom bent en een kopje koffie of thee voor u klaar staat. Na de pauze zingen we met elkaar een paar liederen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten, daarna is er nog tijd om met elkaar na te praten

 

De data en sprekers van de  komende Credo-avonden  zijn:

Datum:

Spreker:

Onderwerp:

06 februari

Dhr. Aart Haverkamp

Ben ik heilig?

20 februari

Ds. Rob Kranen

Alternatief gezond?

Alternatieve geneeswijzen onder Bijbelse loep

06 maart

Ds. Dick Boekema

De rol van de predikant tijdens een rouwproces   

20 maart

Mevr. Marijke Kors

Christelijk Cabaret

 

Noteer deze data alvast in uw agenda zodat u zeker weet dat u er bij kunt zijn. Zoals u ziet zijn nog niet alle onderwerpen ingevuld. In de komende uitgaven van “Samenspel” hopen we die te kunnen vermelden.

Wij hopen ook u / jou vanaf januari te kunnen begroeten!  Aanmelden kan bij:

Marijke Schreuder  tel. 353525 e-mail: marijkeschreuder@xs4all.nl

Hennie van de Pol  tel.  357543 e-mail: hennievandepol-wentzel@hotmail.com

Moge al uw gedachten, gebeden, gezangen en verlangen gezegend worden, ook in het nieuwe jaar!

Een hartelijk groet van het team,   Marijke Schreuder

                                                        Angreth Mulder

                                                        Maasje Bos

                                                        Ineke van Bokhorst

                                                        Hennie van de Pol