U heeft wellicht in Samenspel gelezen of er van gehoord dat wij in september jl. zijn gestart met een serie nieuwe Bijbelstudieavonden. Deze avonden worden deels door één van ons, deels door een spreker verzorgd, waaronder onze eigen predikanten.

Omdat we veel positieve reacties hebben ontvangen over de opzet en de inhoud van de Credo-avonden en het aantal deelnemers groeit, hebben we besloten om vanaf 9 januari 2013 weer een serie van 6 avonden te organiseren.

 

De Credo-avonden zijn, per keer, voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of kerkelijke achtergrond. Iedereen is van harte welkom!

We beginnen DV woensdag 9 januari 2013 om 19.45 uur in één van de zalen van de

Gereformeerde Kerk waar u vanaf 19.15 uur welkom bent en een kopje koffie of thee voor u klaar staat. Na de pauze zingen we met elkaar een paar liederen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten, daarna is er nog tijd om met elkaar na te praten

De data en sprekers van de komende Credo-avonden zijn:

Datum:

Spreker:

Onderwerp:

09 januari

Drs. Bernhard Steenwijk

De kunst van het luisteren

Er is een tijd van luisteren en een tijd van spreken

23 januari

Drs. Rein Bos

Nog niet bekend

06 februari

nog niet bekend

 

 

20 februari

Ds. Rob Kranen

Alternatief gezond?

Alternatieve geneeswijzen onder Bijbelse loep

06 maart

Ds. Dick Boekema

Nog niet bekend

20 maart

Mevr. Marijke Kors

Christelijk Cabaret

 

Noteer deze data alvast in uw agenda zodat u zeker weet dat u er bij kunt zijn. Zoals u ziet zijn nog niet alle data ingevuld. In de komende uitgaven van Samenspel hopen we de overige sprekers en onderwerpen te kunnen vermelden.

 

Wij hopen ook u / jou vanaf januari te kunnen begroeten! Aanmelden kan bij:

Marijke Schreuder tel. 353525 e-mail: marijkeschreuder@xs4all.nl Hennie van de Pol tel. 357543 e-mail: hennievandepol-wentzel@hotmail.com

 

Moge al uw gedachten, gebeden, gezangen en verlangen gezegend worden, ook in het nieuwe jaar!

Een hartelijk groet van het team, Marijke Schreuder

Angreth Mulder, Maasje Bos, Ineke van Bokhorst

Hennie van de Pol