Het advies blijft “gepast afstand houden” zodat een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt. Voor het bijwonen van kerkdiensten is geen coronabewijs nodig, in principe is een ieder van harte welkom. Wel wijzen wij nadrukkelijk op een ieders verantwoordelijkheid om, uitgaande van de wensen van onze naasten, het uiterste te doen om ongewenste situaties en besmettingen te voorkomen.
Om tegemoet te komen aan de verschillende wensen zullen de beide voorvakken gevuld mogen worden door kerkgangers die de situatie zo veilig achten dat de anderhalve meter afstand niet meer noodzakelijk is. Wel kan men aangeven dat het gewenst is om nog één zitplaats open te houden (met jas/tas). De rijen blijven wel om en om gesloten, na een “volle” rij volgt een lege rij. Zo ontstaan ongeveer 130 zitplaatsen in het voorste vak. Bezoekers van deze vakken komen op gepaste afstand binnen via de hal en vertrekken ook weer via dezelfde route. De garderobe kan alleen gebruikt worden in één richtingverkeer. Bij binnenkomst linksom en bij vertrek rechtsom.
Het achterste vak is bedoeld voor kerkgangers die de anderhalve meter afstand nadrukkelijk willen eerbiedigen. In dit vak wordt de opstelling gehandhaafd zoals wij dat tot nu toe gewend waren. Zij worden door gastdames en -heren opgevangen bij de ingang aan de Achterstraat. Via deze ingang verlaten zij de kerk ook weer.
Het is niet meer nodig om vooraf aan te melden via de mail. Afhankelijk van de opkomst van beide groepen wordt een grens bepaald tussen genoemde vakken wel/niet 1,5 meter afstand. De grens tussen voor- en achtervakken is dus niet strikt. Kerkgangers wordt weer aangeraden om hun eigen liedboek mee te nemen en te gebruiken. Er kunnen vooralsnog geen liedboeken van de kerk gebruikt worden en het liturgisch centrum wordt zo ingericht dat de predikant zich kan richten op zowel de bezoekers van de kerk als via de camera op de gelovigen elders. De ventilatie wordt binnen de mogelijkheden afgestemd op de situatie. De gaven kunnen gegeven worden bij de ingangen van ons kerkgebouw en digitaal. Voor het overig gebruik van de kerk(ruimten) volgen wij de richtlijnen van de PKN en overheid.
Wij hopen op deze wijze te bereiken dat een ieder zich weer veilig thuis voelt bij onze vieringen. Van harte uitgenodigd!
De Kerkenraad zal dit beleid monitoren en maandelijks evalueren.

Namens de kerkenraad,
Adri Benschop en Jac. Meter, voorzitters