Beste gemeenteleden,

Het coronavirus, COVID-19, heeft ons in de greep en raakt ook ons als gemeente. We volgen de besluiten van onze regering en het RIVM en houden ons aan de adviezen van de PKN, die ons o.a. via de website https://www.protestantsekerk.nl op de hoogte houdt van de meest recente ontwikkelingen.

De landelijke richtlijnen houden in dat er geen bijeenkomsten mogen worden georganiseerd van meer dan 100 personen. De maatregel geldt vooralsnog tot 31 maart 2020. In een extra overleg met een aantal betrokkenen hebben we als ‘dagelijks bestuur’ van onze kerk vanmorgen besproken wat dit betekent voor onze kerkdiensten en voor de andere activiteiten die in de komende periode in onze kerk zijn gepland.

Uitgangspunt is dat wij verspreiding van het virus tegen kunnen gaan door sociale contacten zoveel mogelijk te beperken, met name ter bescherming van de meest kwetsbare groep, van oudere en/of zieke personen. Daar moeten we dus zorgvuldig mee omgaan.

Wat betekent dit?

Kerkdiensten:

De komende weken, in ieder geval tot 31 maart a.s., zullen er in onze kerk geen kerkdiensten worden gehouden. In de plaats daarvan zal er een aangepaste meditatieve viering worden uitgezonden via de website en de kerktelefoon.

Die viering wordt georganiseerd door een beperkt aantal betrokkenen. De kerk is dan voor bezoekers gesloten. Dat zal ook worden aangegeven op de informatieborden.

Tijdens de eerste viering, op zondag 15 maart 10:00 uur, gaat ds. Boekema voor en zal er medewerking worden verleend door een zanggroep. Er zal ook aandacht worden besteed aan de activiteiten in het kader van het veertigdagenproject voor de jeugd.

Toegang via het internet gaat via de website van onze kerk: https://www.gkputten.nl. Knop: Kijk of luister een dienst.

Als u wilt reageren op de viering kunt u contact opnemen met onze predikanten of een lid van het pastoraal team. Na afloop van de dienst wordt er een rekeningnummer getoond waarop u uw collectegift kunt overmaken.

Afhankelijk van de ervaring met deze eerste viering wordt besloten hoe we dat doen op 22 en 29 maart. In ieder geval zal daar op soortgelijke wijze invulling aan worden gegeven.

In de week voorafgaand aan Pasen zijn er dagelijks korte vieringen gepland. Het is nu nog te vroeg om daar nu al iets over af te spreken. We komen daar op en later moment op terug.

Overige activiteiten:

Voor de overige activiteiten in de kerk geldt ook het uitgangspunt om geen grote groepen bijeen te brengen. Het getal van 100 is een richtlijn, maar voor sommige activiteiten geldt dat ook het organiseren en/of bijwonen van een kleinere groep misschien niet verstandig is. We doen daarom een beroep op ieders verantwoordelijkheid om daar zelf goed over na te denken. ’Gezond verstand gebruiken’ is de beste richtlijn.

Het RIVM adviseert sowieso om bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven. Ook als het vermoeden bestaat dat u mogelijk in contact bent geweest met een besmetting.

Voor een aantal activiteiten geldt dat het beter is om ze uit te stellen. Concreet betekent dit:

  • Jeugdactiviteiten, clubs, Link, Praatpaal, etc.: Zolang de scholen ook open zijn gaan deze activiteiten gewoon door.
  • Activiteiten V&T: Kunnen in principe gewoon doorgaan.
  • Inloop op zondagmiddag en woensdagmorgen: Gaat niet door.
  • Running diner 21 maart: Advies: Uitstellen en een nieuwe datum zoeken.
  • G-Friends 18 maart: Advies: Uitstellen.
  • Credo-avond 18 maart: Gaat niet door. Uitstel, nieuwe datum zoeken.
  • Koorrepetities in de kerk: Gaan niet door.
  • Veertigdagenproject 20 maart: Gaat niet door.
  • Vergaderingen van kleine groepen: Kunnen in principe gewoon doorgaan, zolang dit verantwoord lijkt.

Voor een aantal activiteiten geldt dat er nu geen reden is om dit al af te blazen, zoals het jeugdkamp eind maart, maar het is mogelijk, misschien zelfs aannemelijk, dat dat volgende week anders ligt. Dan zullen we daar opnieuw een besluit over nemen.

Bezoekwerk:

Er is vooralsnog geen reden om elkaar niet meer te bezoeken. Tenzij er sprake is van medische klachten of men tot de risicogroep behoord (geldt ook voor ouderen). Voor deze ouderen geldt dat we ten alle tijde moeten voorkomen dat mensen in een isolement terecht komen. Een telefoontje kan ook wonderen verrichten! In plaats van niet-bezoeken is het daarom belangrijk om elkaar te bellen, te appen of een mailberichtje te sturen.

Daarbij kan ook de kaart van Durf te Vragen onder de aandacht worden gebracht.

Tenslotte:

We hebben geconstateerd dat de situatie met betrekking tot de verspreiding van het corona-virus snel kan veranderen. We nemen nu besluiten die wellicht volgende week weer herzien moeten worden omdat er nieuwe inzichten zijn.

Om die reden komen we volgende week woensdag 18 maart 16:00 uur opnieuw bijeen als ‘dagelijks bestuur’ met een aantal betrokkenen om de situatie opnieuw te beoordelen.

Wij staan uiteraard open voor vragen en opmerkingen. U kunt ons bellen of mailen, en mocht u concrete suggesties hebben, laat u het ons dan even weten. Wij zijn bereikbaar via de volgende mailadressen: gkvoorzitter@kerknet.nl ; a.benschop@chello.nl ; jacmeter@planet.nl

 

Adri Benschop (06-101 844 63) en Jac. Meter (06-535 921 93)

Voorzitters Gereformeerde Kerk Putten

 

Loading