Beste geloofsgenoten,
Gisteren heeft de PKN naar aanleiding van de persconferentie van 2 november, haar Corona advies aangescherpt. Uitgangspunt daarbij is: “Laten wij onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet uit het oog verliezen. Sluit niemand uit, maar geef elkaar de noodzakelijke ruimte.”
De kerkenraad heeft besloten om conform het advies de nieuwe maatregelen vanaf zaterdag 6 november te laten ingaan.
Dit betekent voor onze kerk het volgende:
• Wij voeren voor de gehele kerk de 1,5 meter afstand weer in.
• Mondkapje is weer verplicht bij verplaatsingen.
• Max. aantal bezoekers bij 1,5 meter zal weer gaan gelden.
• Ventilatie zal op de situatie worden afgestemd.
• Bezoekers dienen zich weer aan te melden voor een viering via ikkomgraagnaardekerk@gmail.com

Wij realiseren ons dat dit voor veel mensen extra werk en teleurstelling betekent, maar wij willen toch graag de veiligheid blijven bieden om voor zover gewenst de vieringen te kunnen blijven bijwonen.

Namens de Kerkenraad,
Adri en Jac.

Loading