Onze gemeente is op zoek naar een gemeentelid dat m.b.t. de 40 dagen periode er op
toe wil zien dat alle activiteiten goed verlopen. Met name de
toerustingsactiviteiten in deze periode. 

De activiteiten rondom de 40 dagen periode zijn:
1. Het 40 dagen project/spaardoel
2. Het Paarse boekje
3. Soberheidsmaaltijd op as-woensdag

Onze ZWO commissie is uiteraard betrokken om te zorgen dat alles rondom het 40 dagen
project/spaardoel, goed geregeld wordt (presentatie en communicatie rondom het
project en activiteiten om geld in te zamelen in de 40 dagen periode). 

Het Paarse boekje en soberheidsmaaltijd vallen binnen onze gemeente helaas buiten de
bestaande commissies en daarom is het fijn om een coördinator te hebben die er op
toe ziet dat deze activiteiten in de 40 dagen periode goed verlopen. 

De coördinator houdt contact met de twee andere kerken waarmee wij de 40 dagen
periode in Putten samen vorm geven. De coördinator zorgt dat er voldoende schrijvers
namens onze kerk zijn voor het Paarse boekje en zorgt dat het drukwerk tijdig bij
onze kerkdrukkers komt. 
Daarnaast houdt de coördinator ook contact met de ZWO commissie, zodat wij ieder
jaar weer een fijne 40 dagen periode beleven met uiteraard ook een goede opbrengst
voor het project/spaardoel.

De functie van coordinator is erg inspirerend, vooral ook als u het fijn vindt om
met gemeenteleden in de R.K. Parochie en de Andreas Kerk contact te onderhouden.

Als u de interesse heeft voor de functie van coördinator 40 dagen periode, hoor ik
graag van u ((0341-418816 of msuidman@me.com))

Mathijs Suidman
coördinator 40 dagen periode