Onze beleidsgroep Seniorencontact bestaat al weer 4 jaar. Opgericht om de zorg voor onze senioren vorm te geven, te begeleiden, en waar mogelijk te ondersteunen.  Nu onze voorzitter Anneke van Dompseler aftredend is als ouderling, werden we erbij bepaald dat we inderdaad al 4 jaar bezig zijn.  De tijd vliegt, ook bij ons.

U kent het Seniorencontact vooral van het Activiteitenteam, dat de contactmiddagen en het jaarlijkse uitje organiseert. Dat loopt prima en mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Ook als u niet echt oud bent, bent u van harte welkom om tijdens die bijeenkomsten met anderen van gedachten te wisselen en leuke dingen te doen.

Maar de missie van Seniorencontact is breder. Luda Klomp is inmiddels tot het Pastoraal Overleg toegetreden als ouderling met bijzondere zorg voor senioren. Zij kan de wijkouderlingen bijstaan in de zorg voor ouderen in hun wijk. Ook het werk van Luda groeit en bloeit, en voorziet duidelijk in een (soms verborgen) behoefte.

We hebben een Computerhulp voor ouderen bedacht, wat door de jeugddiakenen is opgepakt, verder uitgewerkt en bij Stichting Welzijn Putten (SWP) ondergebracht.  Heeft u een probleempje met uw computer, werkt de mail niet meer, of wilt u graag foto’s op uw computer zetten, dan komt een van onze jongeren u graag helpen. Om praktische redenen belt u dan even met SWP (357078) omdat die lijn altijd opgenomen wordt.  Een leuk initiatief van onze jeugd, waar niet alleen onze eigen senioren van profiteren.  Wist u overigens dat SWP een breed scala aan hulp en ondersteuning biedt?  Gewoon even binnenlopen bij SWP achter Stroud of  357078 bellen.  Ze helpen u graag verder.  

Het Seniorencontact wil graag actief mee blijven denken. Soms komen we iets op het spoor, besteden we aandacht aan bepaalde zaken, maar u als oudere (en u die meedenkt met de oudere) weet het beste wat er nodig is. Misschien ziet u dingen die wij niet zien, heeft u ideeën die goed zijn voor onze gemeente of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen met iemand van ons. We staat er zeer open voor!  We zijn sowieso aanspreekbaar  tijdens de koffie in de kerk, maar u kunt ons ook altijd e-mailen, schrijven of bellen.

Voor algemene zaken:

 

Peter Vink,  voorzitter / secretaris

Voorthuizerstraat 74, tel. 354532      

vinkenput@planet.nl             

Voor activiteiten:         

Arie van Rijsbergen, voorzitter activiteitenteam

Halvinkhuizerweg 27, tel. 0612-481594

AJ.van.Rijsbergen@kpnplanet.nl

Met een hartelijke groet vanuit het Seniorencontact

Dirk Bouman (  d.bouman@mroreizen.nl  )