Wat fijn dat we als gemeente voor een gezamenlijk doel kunnen sparen! Met de Stichting Etike en de Lwengo Kids Foundation proberen we te zorgen voor een betere toekomst voor heel veel mensen! Daarom hebben we als ZWO-commissie besloten om ook ‘onze’ collectes in de veertigdagentijd aan deze projecten te besteden. Het gaat hierbij om de collectes in de Stille Week voor Pasen en de collecte die gehouden wordt op Biddag, woensdag 14 maart. Natuurlijk bevelen wij deze collectes van harte bij u aan!

Namens de ZWO-commissie,

Rennie Nieuwenhuis.