Het ontgaat niemand. Tijdens een kerkdienst, tegen het einde, wordt er gecollecteerd.

Soms ook nog eens bij de uitgang ivm extra aandacht voor bv rampen in de wereld.

Collectes voor ZWO en Diaconie zijn in het algemeen wel bekend en de mensen die zich daarvoor inzetten zitten bij ons in de kerk.

Daarnaast zijn er bekende collectes voor ons eigen plaatselijke kerkenwerk, denk maar aan bloemenfonds, jeugdwerk, seniorenpastoraat enz.

 

Maar er zijn ook wel eens collectes die hulp bieden aan activiteiten die de landelijke PKN voor zijn rekening neemt. Het is goed als ook voor die collectes wat meer bekendheid komt, vond ook het College van Kerkrentmeesters en gaf ondergetekende “opdracht” dat wat meer en vaker voor het voetlicht te brengen. Dus bij deze.

De komende tijd, dwz in deze Samenspelperiode, zijn er 3 van deze collectes ingeroosterd (allen 2e collectes).

 

1 april: Pasen – collecte Jeugdwerk

Laat kinderen eens wat kliederen.

Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen, waarmee ze spelenderwijs een bijbel verhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee.

Afgelopen 5 jaar zijn meer dan 100 “kliederkerken”  gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Doe mee met de collecte en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

 

29 april: collecte Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd.

Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

 

6 mei: collecte Missionair Werk.

Een nieuwe kerkvorm in Deventer.

“Vondst” is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer en zij geeft deze pioniersplek vorm met een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. Er worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.

 

Wordt vervolgd.

Jan Braaksma, penningmeester CvK.