Het ontgaat niemand. Tijdens een kerkdienst, of er nu wel of geen kerkgangers zijn naast

de kleine groep zangers, muzikanten en dienstdoende ouderlingen/diakenen en de voorgang(st)er: een collecte is altijd wel een onderdeel in de dienst.

Nu het allemaal wat anders gaat dan we voor het corona tijdperk gewend waren is er, zo aan het begin van het jaar, een goede gelegenheid om te vermelden dat de nu gebruikelijke collecte stromen:

  • Collectebussen voor cash geld en collectebonnen bij de uitgangen in de kerk
  • Digitale collectes via Givt
  • Stortingen op de ING bankrekening van de kerk: NL40 INGB 0000 9476 69

in opbrengsten aardig overeenkomen met het “oude” systeem: in de kerk laten de 2 collectanten de collectezakken rondgaan en wordt na afloop geld en bonnen geteld en genoteerd. De collecte opbrengsten in het huidige (tijdelijke) systeem komen aardig overeen met de “traditionele” collectes. Bedankt daarvoor.

Dit ook naar aanleiding van vragen van een aantal meelevende kerkgangers met de vraag hoe het de collectes vergaat.

Ook dit jaar zijn er af en toe DZ (- doorzend) collectes: collectes die de landelijke PKN goed kan gebruiken voor gerichte hulp bij breder opgezette activiteiten.

Dat is bv ook de hieronder genoemde collecte.

Want hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en het geloof ?

Dat kan bv met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerk organisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal en op een ongedwongen manier zijn jongeren bezig met geloofsonderwerpen.

Er is een kant-en-klaar programma voor 2 leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8 – 12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12 – 16 jaar).

Met de 2 collectes op zondag 24 januari 2021 steunen wij met de 1ste collecte ons eigen plaatselijke jeugdwerk en met de 2e collecte de hierboven genoemde landelijke activiteit.

De jeugd heeft de toekomst !

Wordt vervolgd.

Jan Braaksma, penningmeester CvK. 

Loading