Het ontgaat niemand. Tijdens een kerkdienst, tegen het einde, wordt er gecollecteerd.

Soms ook nog eens bij de uitgang ivm extra aandacht voor bv rampen in de wereld.

Collectes voor ZWO en Diaconie zijn in het algemeen wel bekend en de mensen die zich daarvoor inzetten zitten bij ons in de kerk.

Daarnaast zijn er bekende collectes voor ons eigen plaatselijke kerkenwerk, denk maar aan bloemenfonds, jeugdwerk, seniorenpastoraat enz.

Maar er zijn ook wel eens collectes die hulp bieden aan activiteiten die de landelijke PKN voor zijn rekening neemt. Het is goed als ook voor die collectes wat meer bekendheid komt, vond ook het College van Kerkrentmeesters en gaf ondergetekende “opdracht” dat wat meer en vaker voor het voetlicht te brengen.

Dus bij deze aankondiging nummer 1 – 2019  voor deze Samenspelperiode.

 

20 januari: Collecte Oecumene.

Migratie verbindt kerken wereldwijd

Door migratie ontstaan overal ter wereld nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken, vaak op onverwachte plekken. Denk nog maar eens aan de Nederlanders die in het verleden in grote getale naar Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland vertrokken. We zijn daarmee vertrouwd geraakt en vinden dat ook vrij normaal.

Nu zijn de ontwikkelingen anders.

Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika, die na een studie of tijdelijke baan besluiten in Marokko te blijven. En, kerken in de Arabische golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië.

Migratie verbindt kerken wereldwijd.

In Nederland zijn er ruim 1200 interculturele kerken, zoals we deze kerken zijn gaan noemen. De Protestantse Kerk zet zich in om allerlei contacten tussen autochtone Nederlandse kerken en die kerken, te bevorderen.

Ook maakt de Protestantse kerk materiaal voor het lezen van de Bijbel in multiculturele groepen. Wanneer je een bijbeltekst leest vanuit diverse culturele invalshoeken, dan kan dat een enorme verrijking zijn. Maar, het is door taal- en cultuurverschillen niet altijd makkelijk.

De Protestantse kerk ondersteunt multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen.

Van harte aanbevolen.    Doet u mee?

 

Wordt vervolgd.

Jan Braaksma, penningmeester CvK.