Deze Werelddiaconaatzondag is de collecte bestemd voor het Landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. Er is klimaatverandering, in het noorden is het droog, regen valt steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan genoeg voedsel voor je gezin?
De Oegandese kerk helpt de boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken, hun oogst beter bewaren, samen sparen, hun oogst samen verkopen, bomen planten en hout-besparende ovens bouwen. Helpt u mee om de zwaksten weerbaar te maken?
De ZWO-diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Loading