SOWdienst in de Gereformeerde kerk op 18 november a.s.

SOW dienst in de Andreaskerk op 9 december a.s.

Op 3 oktober jl. zijn wij op bezoek geweest bij het Vluchtelingen Platform in Arnhem (VPA) waar Marcel Bolech ons  de doelstelling van VPA uitgelegd heeft. Ook heeft hij ons over verschillende goed afgelopen praktijkvoorbeelden verteld.

Zo’n 25 jaar geleden is VPA gestart met de eerste acties voor vluchtelingen in nood. De reden voor de oprichting van het VPA was dat men steeds vaker geconfronteerd werd met de nood van asielzoekers die door de overheid op straat waren gezet zonder geld en zonder mogelijkheden om in hun onderhoud en andere levensbehoefte te voorzien. Nadat op een koude winteravond een gezin met een baby werd aangetroffen op het station van Arnhem werd het initiatief genomen voor de oprichting van het VPA. 

Uw steun blijft nodig

Helaas is het beleid na het generaal pardon niet veranderd. Nog steeds wordt niet erkent dat voor veel mensen terugkeer niet mogelijk is. Nog steeds worden mensen op straat gezet zonder mogelijkheden om in hun onderhoud te voorzien. Via dossieronderzoek wordt geprobeerd om de persoonlijke situatie en de vooruitzichten van de vluchtelingen  zo goed mogelijk te beoordelen en nagegaan of de regels door de overheid op de juiste manier zijn toegepast. 

 

Doelgroep

De doelgroep van het VPA zijn asielzoekers die geen recht (meer) hebben op opvang door de overheid en hierdoor in de problemen komen.

Missie

Zich inzetten voor uitgeprocedeerde vluchtelingen om ook op morele uitgangspunten een verblijfsvergunning te verkrijgen. 

Binnenkort zijn er voor dit doel 2 collectes welke wij van harte aanbevelen.

Gert Kieft / Betsy Verduijn

Namens de diaconie van de Andreaskerk / Gereformeerde kerk.