Collecte:

  1. Kerk
  2. Alg. Kerkelijke arbeid

Wilt u ons werk en onze gemeente steunen, dat kan:  

ING (Postbank): NL40 INGB 0000 9476 69 t.n.v. de Gereformeerde Kerk te Putten

of via de QR-code van GIVT op website van de kerk

Loading