Meer jongeren in Rwandese kerk

In de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda zijn jongeren volop actief. Ze delen hun geloof op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. Ook biedt de kerk hen kansen. Via solidariteitsgroepen krijgen ze ondersteuning om een beroepsopleiding te volgen of om een eigen onderneming te starten. Doel van al deze activiteiten is om jongeren betrokken te houden bij de kerk. Want net als in Nederland verlaten steeds meer jongeren de kerk, bijvoorbeeld als zij verhuizen voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. Door activiteiten voor de jongeren te organiseren die zij zelf moeten dragen, krijgen de jongeren nu een echte eigen plek in de gemeente. Bovendien worden ze uitgedaagd om na te denken over hun toekomst in hun eigen woonplaats. Zo leren ze de kerk beter kennen en neemt hun betrokkenheid toe. De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor het trainen van jeugdleiders en predikanten van 600 (huis)gemeenten en het ontwikkelen en produceren van liturgieboekjes voor zondagsschool en kinderdiensten van deze gemeenten en voor andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd.

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Namens de ZWO commissie, Rennie Nieuwenhuis