Vlakbij Zwolle, aan de rand van de Veluwe, ligt het pastoraal centrum De Hezenberg waar in de rust van de natuur voor kortere of langere tijd gasten worden ontvangen die behoefte hebben aan hulpverlening of rust en bezinning.

 

Vanuit een open christelijke identiteit en spiritualiteit worden cliënten met drie vormen van dienstverlening begeleid:

  • De Hezenberg biedt een intensief behandeltraject aan mensen die GGZ-zorg nodig hebben;
  • De Hezenberg biedt ambulante begeleiding indien kan worden volstaan met een lichtere kortdurende vorm van behandeling
  • De Hezenberg biedt pastorale zorg in de vorm van retraite en bezinning om mensen weer vast grond onder de voeten te geven.

 

De stichting vrienden van de Hezenberg zet zich in voor dat deel van de activiteiten en projecten dat niet  betaald wordt door de zorgverzekeraars, maar wel van groot belang is voor de mensen op de Hezenberg.

Te denken is aan het opknappen van het vrijwilligers – home en het aanleggen van een

spirituele tuin op het terrein die aansluit op het wandelpad

 

Deze eerste collecte op zondag 11 september wordt dan ook door de Diaconie ten zeerste aanbevolen.