Eind 2013 is de ZWO commissie gestart met het sponsoren van 1 kindje van de Flame Foundation, misschien herinnert u zich zijn naam nog: Josphat. Inmiddels is het sponsorprogramma flink uitgebreid. Er worden momenteel  11 kinderen en 2 volwassenen financieel  door de ZWO commissie ondersteunt van: De Flame Foundation (3), Lwengo Kids Foundation (2), Stichting Mago (2), ETIKE (1),  Kontanoo (2) en sinds kort ook het Nederlands Ugandees Wezenproject (2). Alle stichtingen hebben een band met één of meerdere van onze gemeenteleden. Door het ondersteunen van kinderen van deze stichtingen benadrukt de ZWO commissie haar interesse in en betrokkenheid bij het werk van de diverse gemeenteleden over onze landsgrenzen heen. De opbrengst van de collecte van 11 augustus wil de ZWO commissie gaan inzetten voor de financiering van dit kinder-sponsor-programma. Zo geven wij deze kinderen de kans om naar school te gaan, hebben ze toegang tot gezondheidszorg en krijgen ze minimaal één voedzame maaltijd per dag. De sponsorcontracten die in 1e instantie voor de duur van 2 jaar waren aangegaan worden nu omgezet naar 8 jaar, dwz voor de duur van de basisschoolperiode, uitgaande vanaf de 1e startdatum. Als een kind uit het sponsorprogramma valt, om wat voor reden dan ook, volgt overleg tussen de desbetreffende stichting en de ZWO-commissie. Voor de sponsoring van de studenten van Stichting Mago geldt ook een periode van 8 jaar, maar daar worden studenten die afgestudeerd zijn vervangen. Peter is afgelopen jaar afgestudeerd en voor hem heeft Stichting Mago al een nieuwe kandidaat.
In de ZWO-kast in de hal van de kerk staan foto’s van de verschillende kinderen en staat vermeld via welke stichting zij door ons ondersteunt worden. De schoolprestaties kunnen wij volgen aan de hand van de rapporten die wij opgestuurd krijgen. Deze liggen ook in de ZWO-kast. De ZWO commissie hoopt dat wij samen, als Gereformeerde gemeente Putten, ons betrokken gaan voelen bij deze kinderen en dat wij samen hen willen ondersteunen op hun weg naar volwassenheid en een zelfstandig bestaan. Wilt u de ZWO commissie helpen om ONS GEMEENTE kinder-sponsor-programma tot een succes te maken?
Namens de ZWO commissie alvast hartelijk bedankt!
Rriendelijke groet,
Hetty van den Hoorn