Collecte bij de Maaltijd van de Heer op 13 november a.s.

Koopt u wel eens een Straatkrant? Die krant van mensen die soms al jaren op straat leven? Die de rafelrand van onze maatschappij vormen? Of loopt u ook liever met een boog om hen heen, zoals we eigenlijk het liefst allemaal doen? Dakloos word je niet zomaar. Het overkomt je.
Daklozen hebben pech, zijn psychisch ziek of maakten een verkeerde keuze waardoor zij letterlijk in de goot terechtkwamen. Kerk in Actie ondersteunt allerlei initiatieven om daklozen te helpen. Bijvoorbeeld inloophuizen, opvang voor mensen die uit huis gezet zijn of straatpastoraat voor dak- en thuislozen. Samen met diakenen, gemeenteleden en getrainde vrijwilligers helpt Kerk in Actie de daklozen om weer aansluiting te vinden bij de maatschappij. Een beschaafd Nederland pikt het toch niet dat er mensen op straat verkommeren? Laten we hen weer hoop geven. Hoop op een gewoon leven, op een betere toekomst.

Graag uw bijdrage in de collecte.

De Diaconie