Tijdens de woensdagavondvieringen in de Adventperiode is gecollecteerd voor de Voedselbank.

Dit heeft € 221,75 opgebracht.

Ook tijdens de Levende Kerststal op tweede kerstdag in de katholieke kerk is voor dit doel gecollecteerd. Opbrengst € 160,09.

Totaal is er dus € 381,84 overgemaakt naar de Voedselbank.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Luda Klomp