Na alle voorbereiding was het, op zaterdag 10 september klokslag 9 uur, dat de Boeldag van 2016 van start ging. Wat opviel, was het groot aantal kopers, dat  de markt opstormde. De vrouwen aan de ene en de mannen aan de andere kant. Vervolgens hebben, mede dankzij het mooie weer en de modedag, velen de Boeldag bezocht. Zowel binnen als buiten werd goed verkocht. De snacks, daarvoor stond men in de rij en met de 1400 oliebollen erbij, een prima omzet. De 3 goede doelen waren op geheel eigen wijze aanwezig, waarbij stg MAF er heel veel werk van had gemaakt. Na 15.00 uur was het opruimen opnieuw een hele klus. Wat mag weg, karton en ijzer sorteren, spullen voor de Kringloop Ermelo, boeken en cadeaukraam terug naar de opslag en het afbreken van de kramen. Als dan die klus is geklaard, zit iedereen met een glaasje, op het puntje van de stoel. Na een waarderend woord door de voorzitter werden eerst de prijswinnaars bekend gemaakt. Het bedrag van de boodschappenmand was € 39,33 en met € 39,25 kwam de mand na loting bij Wim de Bruin. Het bloemstuk ging naar Mieke Kroon en de sportauto naar Peter Sennema. Daarna werd de voorlopige opbrengst van € 9.200 bekend gemaakt. Dit bedrag is inmiddels € 9.700 geworden en wie er zaterdag niet bij kon zijn en toch nog wil bijdragen, dat kan. Het banknummer is: NL40 RABO 0354 2553 63 o.v.v. BOELDAG 2016 Nog een kleine rekensom. Opbrengst van de goederen uit de schuur met de Boeldag: ± € 6.400, bijeengebracht door 160 brengers! Per brenger is dat: € 40,- Al het brengen, sorteren, inrichten en verkopen is niet voor niets geweest. Heel veel dank aan allen, die hieraan hebben meegewerkt. Op 16 en 17 december is de Kerstmarkt onze laatste activiteit van dit jaar.

Met groet, mede namens de voorbereidingsgroep, Gerard Weizenbach (360237)

Nog te koop: een potkachel op gas en een stoel.