Ook dit jaar is de boeldagcommissie druk met de organisatie van een boekenmarkt, de
boeldag en de kerstmarkt. Net als vorig jaar is een groot deel van de opbrengst
(tienduizend Euro) bestemd voor de kerk.
De boeldagcommissie heeft ook nu de ZWO-commissie gevraagd een doel te zoeken voor
de rest van de opbrengst van de boekenmarkt, de boeldag en de kerstmarkt. Na een
uitvoerige selectieprocedure hebben we eind maart ons voorstel aan de
boeldagcommissie voorgelegd. De boeldagcommissie stemde unaniem in met voorstel. Dit
jaar is gekozen voor twee projecten.

Zambia. Een aantal jaren geleden heeft Ds. Rein Bos een bezoek gebracht aan zijn
collega, Ds. Henk van de Bosch. Henk leidt predikanten op voor de Reformed Church in
Zambia. In de loop van dit jaar wordt gestart met een nieuwe Master-opleiding met
tien studenten. De totale kosten van een dergelijke tweejarige opleiding bedragen
tweeduizend Euro per student. Wij nemen de kosten voor de studie van één student van
onze rekening. Met andere woorden: van de opbrengst van boekenmarkt, de boeldag en
de kerstmarkt gaat tweeduizend Euro naar Zambia.

Tanzania. Sinds 1997 geeft Stichting Ludewa financiële hulp aan ontwikkelingsprojecten in de districten Ludewa en Njombe in het zuiden van Tanzania.
Deze hulp is vooral gericht op het gebied van het onderwijs, gezondheidszorg, hygiëne en aids-preventie. Op dit moment heeft de stichting plannen voor de bouw van
fysiotherapiepraktijk in Njombe. In het gebied Njombe en Ludewa wonen ruim 4.000 gehandicapte kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. De meeste van hen bevinden zich
in dorpen, waar geen faciliteiten zijn of waar de ouders geen enkel besef hebben wat de mogelijkheden voor hun kind zijn.
Als gevolg daarvan zijn er kinderen die opgroeien met een handicap welke behandelbaar is. Zij lopen een nog grotere achterstand op in hun ontwikkeling, omdat
ze door familie en naasten eigenlijk al afgeschreven zijn. Ze worden soms zelfs uitgesloten en/of afgezonderd uit onmacht of schaamte voor de naaste omgeving.
Voorlichting aan ouders en verzorgers, met daarnaast mogelijkheden voor behandeling en/of oefening zijn daarom van levensbelang voor deze kinderen. Door de bouw van een
fysiotherapie praktijk met daarbij een opvanghuis voor ouders kunnen niet alleen de kinderen behandeld worden, maar wordt ouders geleerd hoe ze met de handicap van hun
kinderen moeten omgaan. De opbrensgt van de boekenmarkt, boeldag en kerstmarkt gaat, minus het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de kerk en Zambia, naar dit
projcet in Tanzania.

Samengevat wordt de opbrengst van de boekenmarkt, boeldag en kerstmarkt alsvolgt verdeeld:
€ 10.000 voor de kerk,
€ 2.000 voor Zambia,
De rest voor Tanzania.

Uiteraard hopen we, samen met de boeldagcommissie, weer op een paar prachtige dagen. Toen Marco Beukema namens de Flame Foundation de opbrengst van vorig jaar in
ontvangst mocht nemen zei hij dat we ons moeten realiseren hoe bijzonder het is dat we op deze dagen als gemeente met elkaar actief kunnen zijn. En uiteraard hopen we
toch weer op een mooie opbrengst.

Nog even de data:
17 april: boekenmarkt
11 september: boeldag
10/11 december: kerstmarkt

Kees Groeneveld
voorzitter ZWO-commissie