Zondag 2 juni a.s. wordt na de ochtenddienst aan de stichtingen Etike en Bright Sight de cheque uitgereikt. Het duurde even, maar de financiën lieten het toe om aan het reeds overgemaakte bedrag van  €5000,00  nog iets toe te voegen. Het is al met al een mooi bedrag geworden, waar beide stichtingen goed werk mee verrichten.

Dan nog even iets over de Boeken- en Plantenmarkt. Veel mensen waren in het dorp, vanwege allerlei activiteiten. Deze keer hebben wij daar niet van geprofiteerd. Onze markt was zeker de moeite waard, maar het bezoekersaantal viel tegen. De opbrengst was mede dankzij de Plantenmarkt toch nog €700,00. Een mooi bedrag om mee te starten en u weet het, het doel voor dit jaar is De Glind.

Het aanleveren van goederen verloopt goed. Velen hebben hun gezicht laten zien en wat wordt aangeleverd is van goede kwaliteit. Moet ook, want we hebben niet voor niets een Boeldag en geen rommelmarkt. Wie de Puttense pers volgt, merkt dat er verschillende kerken met een Boeldag bezig zijn. Echter er is er maar één de echte!

Nog maar een keer, voor wie het de vorige keer niet heeft gelezen: Het aanleveren van goederen kan elke zaterdag tussen 10 en 12 uur. Het adres van de schuur is de Oude Prinsenweg 14. De Boeldag is op zaterdag 14 september en is deze week moet veel werk worden verzet. Wilt u op een wijze uw steentje bijdragen, laat dan alvast van u horen en vergeet deze week vooral niet in uw agenda te plaatsen.

Met een groet van de Boeldagcie. (tel.360237)