Schenking kinderdorp De Glind

Donderdag 17 april is de voltallige boeldagcommissie naar De Glind gegaan. Daar werden wij gastvrij ontvangen door Annemarie van der Velde, die de PR verzorgt voor De Glind. Er volgde een rondleiding en bij de kinderboerderij aangekomen kregen wij uitleg over de werkwijze hoe leerlingen te betrekken bij de verzorging van de dieren. Dankzij beheerder Jacob Bos werd duidelijk hoe belangrijk dit is voor de ontwikkeling van jonge mensen. Hierna maakten wij kennis met Gerard de Jong, directeur van De Glind. Hij vertelde hoe waardevol het is om giften te ontvangen. Onze schenking wordt gebruikt om een “hufterproef” trampoline aan te schaffen en het Speeleiland op te knappen. Na enkele vragen van onze kant is de cheque van € 8.000,- uitgereikt. Ter afsluiting hebben wij het Speeleiland bezocht. Het geld heeft een goede bestemming.

Voor het aanleveren van goederen voor de Boeldag 2014 is de schuur op zaterdag 3 mei open. U bent welkom tussen 10 en 12 uur aan de Oude Prinsenweg 16 te Putten

Met een groet, namens de leden van de commissie, Gerard Weizenbach (360237)