2016 is inmiddels alweer in volle gang, zo ook de kerkelijke activiteiten. De ZWO mag dit jaar goede doelen aanwijzen voor de boeldag en de daaraan gekoppelde markten. De ZWO is dankbaar voor deze 2 jaarlijks terugkerende kans. Respect is op zijn plaats voor de boeldagcommissie, die jaar in jaar uit ontzettend veel werk verricht.

De presentaties van de verschillende projecten zijn inmiddels geweest. Dank voor de aanmeldingen vanuit de gemeente. Het wordt, hoe dan ook, een bijzonder jaar. In samenspraak met de boeldagcommissie heeft de ZWO dit jaar ervoor gekozen, niet 1, niet 2, maar 3 projecten uit te kiezen! Wij zijn van mening dat hierdoor een groot draagvlak wordt gecreëerd binnen de gemeente en daardoor hopelijk ook veel enthousiasme, saamhorigheid, betrokkenheid en inzet. Want buiten het ophalen van geld voor de kerk en de goede doelen, zijn de dagen waarop de activiteiten plaatsvinden ook dagen waarop wij elkaar ontmoeten, naar elkaar omkijken en elkaar helpen, niet voor ons zelf, maar voor die ander! En dat is toch iets bijzonders in deze tijd.

Zoals de titel al verteld hebben de gekozen projecten een overeenkomst, zij zijn allemaal verbonden met het werelddeel Afrika. Op zich is dat niet zo heel vreemd, want wanneer we kijken naar de cijfers van het IMF (Internationaal monetair fonds), bestaat de top 10 van armste landen ter wereld enkel uit landen van het continent Afrika.

Dit jaar staan de volgende drie projecten centraal.

Stichting Mago – actief in Kenia

Stichting NUW – actief in Oeganda

Thuisfront commissie Sonja en Elger – actief in Zuid-Soedan

 

Alle drie de projecten zijn bekend binnen de gemeente. Maar we zullen ook even in het kort vertellen waarvoor u/jullie je o.a. voor zullen inzetten.

Stichting Mago


Ondanks dat in het logo de polytechnic school wordt genoemd, staat de stichting Mago voor zoveel meer dan alleen de technische school. Het is ooit begonnen als technische school, maar inmiddels staat op hetzelfde complex ook een hotel, hotelschool en een medische post. Daarnaast wordt de bevolking voorzien van schoon drinkwater en krijgen vele kinderen(1200) elke schooldag een warme maaltijd op school. Dat laatste, het voedselprogramma, zal centraal staan. Eens begonnen door Mirjam Wildebeest, inmiddels uitgegroeid tot een dagelijks programma waar 1200 kinderen elke schooldag te eten krijgen. Het programma wordt volledig gefinancierd door donaties vanuit Nederland. De stichting Mago wil dat het programma zelfvoorzienend wordt. Dit wil men bereiken door het plaatsen van greenhouses (landbouwkassen) op de scholen. Hierin wordt dan het eten verbouwd, maïs en bonen, wat gebruikt zal worden voor deze dagelijkse maaltijden.

Stichting NUW

Deze stichting sponsort sinds 1995 Oegandese weeskinderen uit arme gezinnen om naar de basisschool in Mpigi in Oeganda te gaan. Momenteel worden ruim 200 weeskinderen gesponsord. Zonder de sponsoring is het niet mogelijk voor deze kinderen om naar school te gaan en hebben zijn geen toekomst.

 

In 2013 is (naast de basisschool) gestart met een ambachtsschool om de kinderen na de basisschool een vak te laten leren, waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Deze ambachtsschool leidt momenteel circa 20 jongeren op tot kapper en metselaar. Er zijn plannen om ook andere (technische) beroepen te gaan doceren. Maar dit kost extra geld, waarvoor inkomsten worden gezocht. De ambachtsschool is met behulp van sponsoring uit Nederland via het NUW gebouwd. Er wordt getracht om structurele subsidie van de overheid voor de exploitatie van de ambachtsschool te verkrijgen, maar dit gaat zeer moeizaam. Keer op keer stelt de overheid nieuwe eisen aan het gebouw, waaraan voldaan moet worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Hiervoor zijn investeringen nodig, waarin een bijdrage van de boeldag/kerstmarkt/boekenmarkt kan voorzien.

Thuisfrontcommissie Sonja en Elger Nieuwenhuis

Elger en Sonja Nieuwenhuis wonen al ruim acht jaar in Zuid-Soedan. Sinds 1 januari 2015 is Elger Nieuwenhuis als hoofd financiën voor de MAF in Zuid-Soedan gaan werken en van giften gaan leven. De thuisfrontcommissie zet zich in om hen hierbij te helpen. Zondag 1 november hebben zij in dat kader ook een presentatie gegeven in onze kerk over het werk van Elger dat hij voor de MAF doet. De opbrengsten van de boeldag en de markten willen zij aanwenden om Elger Nieuwenhuis in 2016 voor de MAF te kunnen laten werken. Het voorzien in het levensonderhoud van een Nederlands gezin in Zuid-Soedan behoeft enige uitleg. Het ondersteunen van Elger Nieuwenhuis heeft 2 belangrijke uitwerkingen: vanzelfsprekend het werk van de MAF, maar ook een bijdrage aan de lokale gemeenschap. De bijdrage zal dus ook niet besteed worden aan bijv. kerosine van de vliegtuigen van de MAF, maar aan het werk wat Sonja en Elger uitvoeren voor de lokale bevolking. En dat is veel! Een kleine opsomming: kinderkerk, opvanghuis voor jonge meisjes(veel wees en/of straatkinderen) en ondersteuning van de allerarmsten.

 

Als u/jullie meer willen weten over de bovenstaande projecten dan kan er ook gekeken worden op de volgende website: www.helpkenia.nl , www.stichtingnuw.nl en www.maf.nl/staf/fam-nieuwenhuis.

 

De ZWO commissie en de gekozen projecten zullen u/jullie het komende jaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en wij hopen u/jullie te zien tijdens één van de markten en de boeldag.

 

Namens de ZWO commissie

Jim van den Hoorn