Natuurlijk weet u dat op 9 september de Boeldag van 2017 plaatsvindt. De laatste voorbereidingen worden gedaan en vanaf dinsdag 5 september is het een drukte van belang. Alles wat in de schuur is gesorteerd en opgeslagen komt stapsgewijs naar de Achterstraat. Zaterdag 2 september is echt de laatste gelegenheid om goederen te brengen. Wilt u alsnog meedoen? Bel mij voor  een afspraak. De traditie van het zelfbakken van taarten voor verkoop op de Boeldag zetten we graag voort. De inname loopt via Okje Vellema. Voor meer info kunt u haar bellen. (360609) Riek Niezen wil graag planten, bloemen en kalebassen verkopen. Heeft u kalebassen, dan graag bellen met Riek (358179)

Wat rest, is u uit te nodigen om op de Boeldag aanwezig te zijn. Er is net als andere jaren weer van alles te doen. De een gaat vast iets kopen en de ander doet een snack. Maakt ook niet wat u doet, al komt u maar voor de gezelligheid. Dit jaar gaan we voor één goed doel en de kerk. De stichting Voorkom is voor informatie aanwezig. U bent van harte uitgenodigd.

Voor info: Gerard Weizenbach (360237)

Wat moet er allemaal gebeuren?

Dinsdag 5 september: Goederen uit de schuur naar de kerk brengen.

Tijdsduur: 18.30 uur tot 20.00 uur incl. koffie en gezelligheid.

Donderdag 7 september: Goederen laden in de schuur op aanhangers.

Tijdsduur: 18.30 uur tot 20.00 uur

Beide activiteiten bij de schuur aan de Oude Prinsenweg 16

 

Vrijdag 8 september: Plaatsen van marktkramen en dranghekken.

Tijdsduur: 9.00 uur tot 11.00 uur incl. koffie/thee en gezelligheid.

                                   Lossen van de aanhangers met goederen.

Tijdsduur: 11.00 uur tot 13.00 uur incl. lunch.

                                   Inrichten van de 26 marktkramen.

Tijdsduur: 14.00 uur tot 17.00 uur incl. koffie/thee

                                   Toezicht alle goederen en de nachtwacht.

Tijdsduur: 18.00 uur tot 08.00 uur incl. proviand

 

Zaterdag 9 september: Boeldag van de Ger. Kerk aan de Achterstraat

Tijdsduur: 9.00 uur tot 18.00 uur incl. koffie/thee/fris en lunchpakket

Vanwaar deze opsomming van activiteiten?

Niet eerder zijn er zo’n groot aantal medewerkers deze keer verhinderd om met de Boeldag mee te doen. Ik doe daarom een dringend beroep op u/jou, daar waar mogelijk met een activiteit mee te doen. Velen zijn u/jou voorgegaan en met genoegen.

Schroom niet en bel mij (360237 / 06 1293 6257) of mail mij (gweizenbach1949@kpnmail.nl)