De Boeldag van dit jaar zit er op. Vanaf dinsdag is er hard gewerkt om alles in orde te krijgen. Het transport van de goederen uit de schuur en het inrichten van de kramen, ging volgens plan. Helaas moest het waken dit jaar in etappes, maar dat mocht de pret niet drukken. Eén van de wakers begon om 15.30 uur, maar mocht het 12 uur later nog een keer over doen. Zaterdagmorgen werkte het weer niet mee en startte de Boeldag om 9 uur met een lichte regen. Langzaam kwam de verkoop op gang en over de gehele dag genomen, hadden we geen klagen. Veel mensen deden onze Boeldag aan en van concurrentie was weinig te merken. De nieuwe oliebollenbakkers Gert Lozeman en Pieter Streefkerk lieten zich van hun goede kant zien en hebben 1400 oliebollen met veel liefde en vakmanschap gebakken. Het beslag kwam voor het eerst van Herman Scholten en wij kunnen ook met de Kerstmarkt op hem rekenen. Bij de bloemstukken gemaakt door Riek Niezen en haar medewerkers kreeg hun kraam uitbreiding met planten dankzij Hans Grootkarzijn. De pannenkoeken zijn dit jaar door Kuma Kabare en Ronald van der Nagel gebakken. Voor het eerst en Coen Nap heeft ze wegwijs gemaakt. De verkoop van de goederen verliep zowel binnen als buiten naar wens.                

Geen veiling, maar deze keer een schatkamer met geprijsde artikelen was wel even wennen. Helaas moest ’s morgens een bezoeker met een ziekenauto worden opgehaald. Deze bezoeker bleek niet minder dan Gerrit Jansen te zijn. Hij kwam ongelukkig ten val en had, naar later bleek, de kom van zijn heup gebroken. Woensdag was hij weer thuis en vol lof over de behandeling in het ziekenhuis. De verkoop van goederen liep na 14.00 uur wat terug en de eerste voorbereidingen om op te ruimen werden getroffen. Nadat de kringlopen van Putten en Ermelo het nodige hadden meegenomen, ging de rest in de afvalwagen van de gemeente. Zo’n 1600 kg aan van alles was het resultaat. Het ijzer, karton en de elektrische apparaten worden gescheiden en zijn later naar Schotsman afgevoerd. Met de opbrengst hiervan kon het afval worden betaald. Rond de klok van 18.00 uur zat een hele groep medewerkers in een kring te wachten op de bekendmaking van de opbrengst. Met een afsluitend woord, een drankje en een hapje werd deze bekendgemaakt. Het was toen €10.100,- en inmiddels €10.300,-. Voldaan ging men naar huis en een paar medewerkers hebben nog de grote aanhanger in de schuur gelost en toen zat het er voor hen om 19.00 uur ook op. Regen met af en toe zon, het was niet anders. Niet alles verliep van een leien dakje, maar voor velen was het opnieuw een feest om als gemeente zo met elkaar bezig te zijn. Dank aan allen, die op welke wijze dan ook, hebben meegewerkt. De Kerstmarkt is op vrijdag 13 en zaterdag 14 december a.s.!!

U weet het, we gaan uiteindelijk voor De Glind, het kinderdorp in Barneveld. Wilt u bijdragen, dan kan dat ook op rek.nr. 35.42.91.823 t.n.v. Ger. Kerk Boeldag.

 

Met groet, namens de Boeldagcie, Gerard Weizenbach (360237)