De zomer is nog volop gaande en velen zijn op vakantie. Maar over ruim een maand is het zaterdag 14 september en dan vindt de Boeldag van onze kerk aan de Achterstraat plaats. De afgelopen 3 maanden zijn ruim 100 brengers van goederen op zaterdag-morgen naar de schuur aan de Oude Prinsenweg 14 gekomen. Zaterdag 7 september is de laatste gelegenheid om goederen te brengen. Zo de zaken er nu voor staan, blijft de hoeveelheid achter bij die van de voorgaande jaren. Sommigen hebben het over de crisis, maar wie weet ligt er toch nog iets op zolder of in de schuur wat nu eindelijk maar eens weg moet. Er komen te weinig goederen voor een veiling binnen, zodat deze dit jaar naar het zich laat aanzien niet door gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een van onze besprekingen  is ondermeer gesproken over de beleving van de gemeenteleden bij de activiteiten. De indruk bestaat dat de betrokkenheid met name afneemt en dat we het bij de Boeldag wel erg moeten hebben van klanten van buitenaf. Er wordt nagedacht over aanvullende activiteiten en om een beroep te doen op de mogelijkheid van een gift. Het hoofddoel blijft, om als gemeente actief te zijn door het gezamenlijk organiseren van een Boeken-en Plantenmarkt, een Boeldag en een Kerstmarkt. Als voorbereidingsgroep gaan we natuurlijk ook nu voor een zo hoog mogelijke opbrengst voor de Kerk en het Goede Doel. Zoals u weet, is het Goede Doel voor dit jaar De Glind. Als u dit leest, zijn we bezig gemeenteleden te benaderen om in de week van 9 t/m 14 september mee te werken aan een activiteit.

 

Voor info en met een groet, namens de Boeldagcie, Gerard Weizenbach (360237)

 

De boeldagcie. (tel.360237)