Afgelopen maandagmiddag 21 juni is er hard gewerkt door een groot aantal medewerkers in de schuur. Om goederen te sorteren en in dozen op te slaan. Over de aanvoer heel geen klagen tot nu toe. Mooie spullen voor de veiling en diverse goederen voor de boeldag en van goede kwaliteit zijn binnen gekomen. Toch kan er nog genoeg bij. Ook de mensen van de camping weten ons inmiddels te vinden.
In Samenspel van 3 juli is een aanmeldingsformulier gevoegd om u op te geven als medewerker aan de Boeldag 2010
Wij zien graag dat u dit aanmeldingsformulier gebruikt. Opsturen kan, of het formulier in de daarvoor bestemde doos bij de bar in de kerk deponeren.
Een oproep aan de jongere gemeenteleden om deel te nemen. Bent u nog niet zo lang bij onze gemeente? Weet u welkom en geef u op als medewerker aan de boeldag. U zult er geen spijt van hebben.
Voor nog meer informatie: Gerard Weizenbach 360237 en wie geen kans ziet om goederen naar de schuur te brengen moet  bellen naar: Aalt van Bokhorst 355352

De Boeldagcommissie