Donderdag 10 februari was het eindelijk zover. De organisatoren van de Boekenmarkt, de Boeldag en de Kerstmarkt kwamen bijeen, om te evalueren en voor 2011 het programma vast te stellen. Ook nu werd er eerst met elkaar gegeten om vervolgens met een terugblik vast te stellen dat we tevreden mogen terugzien op de activiteiten. De totale opbrengst mag dan wat minder zijn, de doelen zijn er niet minder om. Ook nu is er de opbrengst voor de kerk.. De Stichting Ludewa, die op zondag 6 februari na de ochtenddienst de cheque uitgereikt krijgt en een gift voor tweejarige opleiding van een  theologie student uit Zambia Met de totale opbrengst van €22.000,- geen slecht resultaat.

Uit de evaluatie blijkt ondermeer, dat de kerstbomenverkoop steeds minder wordt en het zoeken naar nieuwe activiteiten en verbeteren van onderdelen onze aandacht heeft.  Tevreden zijn we ook over het gebruik van de opslag in de schuur en het transport. Met name het op tijd beginnen met het inrichten van de Boeldag en de Kerstmarkt geeft minder stress en het opruimen verloopt beter. De muzikale omlijsting van de Kerstmarkt wordt zeer gewaardeerd.

Natuurlijk gaan wij in 2011 activiteiten organiseren. Al jaren zijn veelal dezelfde mensen beschikbaar.Ook dit jaar zetten wij in op het benaderen van nieuwe en jonge gemeenteleden.

Het programma van 2011, om alvast in uw/jouw agenda te noteren:

Boekenmarkt      zaterdag 16 april van 10.00 tot 15.00 uur

Boeldag                zaterdag 10 september van 9.00 tot 15.00 uur

Kerstmarkt         vrijdag   16 december van 17.00  tot 21.00 uur

                               zaterdag 17 december van 10.00 tot 15.00 uur

De diaconie komt met informatie over de Goede Doelen van dit jaar.

Namens de voorbereidingsgroep: Gerard Weizenbach 0341-360237