Ook dit jaar zijn er weer drie grote acties gepland. Op 16 april de jaarlijkse boekenmarkt, op 10 en 11 september de boeldag en op 10 en 11 december de kerstmarkt.

Naast het afgesproken bedrag voor de kerk gaat er geld naar een paar doelen, die dit jaar door de diaconie zijn voorgesteld.

Als eerste hebben we gekozen voor de voedselbank. De mensen die daar werken willen graag een aantal stevige stellingen om voorraden in op te slaan.

Naast de voedselbank willen we graag steun verlenen aan de Parelstaete. Deze woonvorm is ontwikkeld voor mensen met een beperking. Het gebouw wordt door de Woningstichting Putten verhuurd. De zorg wordt verleend door Stichting De Sprank. Wij willen door middel van een gift wat extra’s doen voor deze mensen.

Verder willen we twee hospices in de omgeving steunen, namelijk het hospice in Nijkerk en in Ermelo.

Op dit moment kunnen we nog geen concrete toezeggingen doen, maar zodra dat bekend is, zullen we u daar over informeren.

De diaconie.