Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus rondgaat over de wereld. Het Bijbelgenootschap van Guatemala zet zich nog steeds in voor de reclassering van gevangenen, met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Saul Sosa , directeur van het Bijbelgenootschap van Guatemala vertelt hoe dat nu gaat.

70% van de Guatemalteken heeft vanwege de coronacrisis geen inkomen, omdat ze hun geld verdienen met ‘informeel werk’, wat nu meestal onmogelijk is. Al jaren vertrekken veel Guatemalteken om werk te zoeken in Mexico en de Verenigde Staten, met gevaar voor eigen leven. Hoewel er ‘slechts’ circa 800 coronabesmettingen zijn geteld, zette de president het hele land meteen in quarantaine.

‘Die maatregel duurt nu al zo’n twee maanden en maakte dat het bijbelgenootschap zijn kantoor moest sluiten’, zegt Saul Sosa. ‘Net als veel andere bijbelgenootschappen draagt het Bijbelgenootschap van Guatemala zelf ook bij aan projecten door de verkoop van boeken. De verkoop is nu nagenoeg stilgevallen, waardoor de nood extra groot is. Maar ja, die quarantaine was wel nodig. De gezondheidszorg in ons land was al zwak en zou instorten als er een golf van corona-patiënten zou komen. En dan zouden nog meer mensen het land gaan verlaten’.

Thuiswerken

‘Meer dan de helft van het personeel werkt thuis’, vertelt Sosa. ‘Dat mag gelukkig wel. Zo proberen we toch onze boekwinkel vier uur per dag open te houden. Intussen werken collega’s en vrijwilligers hard aan nieuwe ideeën waarmee we door kunnen met ons werk. De boodschap van de Bijbel is erg nodig in deze tijd. We danken God dat de projectteams door kunnen gaan met hun werk vanuit huis.’

Inzet voor gevangenen

Met financiële steun van het NBG bezoekt het Bijbelgenootschap van Guatemala  gevangenissen. Sosa: ‘Dat werk gaat door. We hebben nu een andere aanpak om de gevangenen te bereiken. Bezoek mag niet, dus spreken onze kapelaans met de gevangenen per video-verbinding. Ook ‘My second chance’ voor jonge gevangenen gaat door, nu met behulp van internet, via het schoolplatform. In dit project geven we bijbelstudies) om de jongeren te helpen normen en waarden uit de Bijbel toe te passen in hun leven. We zien daar positieve effecten van; het helpt bijvoorbeeld om met frustraties om te gaan.’ EO Metterdaad en het NBG steunen dit project.

Gebed

Ook een ander project dat het NBG steunde, gaat nu via internet:

het Grow and Learn– trainingsprogramma voor zondagsscholen.

Als het land ‘op slot’ blijft, zal de training gegeven worden via Zoom.

Sosa sluit af met de oproep om te bidden voor Guatemala. ‘Dat de coronacrisis de armoede niet verergert en dat God ons de gelegenheid geeft om door te gaan met het bijbelwerk. Dat we wijs en creatief inspelen op deze uitdaging, mild voor elkaar zijn en de boodschap van hoop van de Bijbel blijven brengen in een wereld die van slag is. Van mijn kant wens ik alle bijbelgenootschappen toe: Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de HEER (Psalm 27:14 NBV).’

 

Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap

Loading