Beste gemeenten,

 

Al jarenlang bent u als gemeente betrokken bij de activiteiten van de voedselbank;

onder andere via regelmatige inzamelingsacties en/of opbrengsten van collecten en giften.

Zonder de steun van de kerken zouden wij veel meer moeite hebben om de 180 gezinnen in de drie gemeenten  

van een voedselpakket te voorzien.

 

Het is onmogelijk om iedereen te bedanken. Toch doen we graag een poging: hierbij ontvangt u een berichtje voor

in het kerkblad, de week-, nieuwsbrief of voor op uw website.

 

Wilt u de moeite nemen om dit berichtje binnen uw gemeente te verspreiden zodat zoveel mogelijk mensen het onder ogen krijgen?

Dat zouden wij bijzonder waarderen.

 

Alvast hartelijk dank voor de moeite.

 

Vriendelijke groet,

namens het bestuur en vrijwilligers,

Annemarie van Voornveld.