Het Diaconaal Platform Putten heeft in 2016 op verzoek van de Stichting Present twee keer  een groot aantal fietsen opgeknapt en uitgeleend aan statushouders binnen de gemeente Putten.

In de maand februari konden  met hulp van Zoher  Shabany, een technisch geschoolde  Syrische statushouder en Aart Kleijer, een gepensioneerde fietsenmaker,  van  de ongeveer  100 fietsen in totaal 22 fietsen rijklaar worden gemaakt.  De reparatie van de fietsen vond plaats in de fietsenzaak van Kleijer aan de Huinerschoolweg.  

Van de feestelijke uitreiking van de eerste fietsen werd  in de Puttense kranten verslag gedaan.

In de maand augustus werd dit initiatief nogmaals herhaald en werden in dezelfde setting opnieuw  12 fietsen rijklaar gemaakt.

Met de gemeente Putten is een afspraak gemaakt dat alleen voor de rijklaar te maken fietsen een symbolisch bedrag van 1 euro per fiets wordt betaald.  De fietsen die door gemeente Putten worden aangeboden zijn  gevonden fietsen die  na de fietsenkijkdagen niet door de eigenaren zijn opgehaald.

Stichting Present verzorgt en registreert  het uitlenen  van de fietsen aan de statushouders  en het D.P.P. is verantwoordelijk voor de kosten van het project. Deze kosten bestaan uit  de aanschaf bij de gemeente Putten (1 euro per fiets) en de  reparatiekosten om de fietsen rijklaar te maken. In 2016 werd  door het  D.P.P.  voor dit fietsenproject  ( 34 fietsen)   een bedrag van  €749,37 uitgegeven.    

Om de fietsen tijdelijk op te slaan heeft het Diaconaal Platform toestemming gekregen van de gemeente om  gebruik maken te maken van een gebouw aan de Hooiweg. Niet alleen de fietsen slaan we hier tijdelijk op, maar ook de naaimachines voor het naaimachineproject.

De verwachting is dat dit fietsenproject in de toekomst zal worden voortgezet.

Voor het bovenstaande bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het D.P.P.