In de 40-dagentijd 2018 organiseert de Taakgroep Lerende Kerk drie avonden rond Pasen. De invulling van de avonden wordt verzorgd door drie verschillende predikanten met hun eigen thema's. Tijdens deze avonden wordt op diverse manieren stil gestaan, in gesprek gegaan en uitleg gegeven over de berichten van lijden, kruis en opstanding vanuit het Oude Testament en vanuit de evangeliën. Deze avonden helpen de deelnemers zich voor te bereiden op Pasen. Alle drie de avonden starten om 20.00 uur in een van de zalen van de Gereformeerde kerk. De avonden duren tot 22.00 uur. De avonden kunnen alle drie worden gevolgd, maar omdat ze inhoudelijk los van elkaar staan, kunnen ze ook per keer bezocht worden.

  • woensdag 28 februari – Ds Dick Boekema over de lijdensberichten in Mattheus, Marcus en Lukas;
  • woensdag 7 maart – Ds Rein Bos over de oudtestamentische achtergronden;
  • woensdag 21 maart – Ds Hans Hofstra over de lijdensberichten in Johannes.

De avonden worden van harte aanbevolen.

Bram Remmelzwaal

Ouderling Lerende Kerk