Omdat door de economische neergang veel mensen het steeds moeilijker krijgen om financieel rond te komen is  als extra voorziening de voedselbank ontstaan. Fabrikanten hadden toen nog veel en vaak overvoorraad en die werd geschonken aan de voedselbank .Die tijd is voorbij en vandaar deze uitleg waarom de diaconie een beroep op u/jou doet.  Mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een voedselpakket van de voedselbank Harderwijk. Dit kunnen bv. gezinnen zijn die tegen de armoedegrens leven of ouderen die niet rond kunnen komen. Nu is het niet zo dat je zomaar naar de voedselbank kunt gaan omdat je nu eenmaal goed uitkomt. Er zijn diverse criteria waaraan je helaas moet voldoen. Het gaat om het netto te besteden bedrag dat overblijft na aftrek van de vaste lasten zoals gas, water en licht, huur of hypotheek.

Voor een alleenstaande is dat € 175,= en voor een echtpaar €  235,=. Voor een kind t/m 12 jaar komt daar nog € 25,= naar mate het kind ouder is loopt dit bedrag wat op. Door een vaste vrijwilliger van de voedselbank wordt een afspraak gemaakt met de toekomstige cliënt om te kijken of er terecht een beroep op de voedselbank wordt gedaan. Naar aanleiding van de situatie van de aanvrager wordt de duur van het verkrijgen van een pakket bepaald . Periodiek wordt er getoetst of de hulp nog nodig is en de verstrekking mag maximaal 3 jaar duren. Het is de bedoeling dat er in deze periode naar een duurzame oplossing voor de cliënt wordt gezocht. Mensen moeten vaak eerst veel schroom overwinnen voordat ze durven aan te kloppen bij de voedselbank. Als in de diverse kerken in Harderwijk, Ermelo en Putten regelmatig volgens een lijst producten worden ingezameld kunnen er  standaard voedselpakketten worden samengesteld. Voor onze kerk hebben we nu al een aantal maanden op de 3e zondag van de maand producten ingezameld.

Het gaat om de volgende boodschappen:  Houdbare melk, pannenkoekenmix, chocopasta, tandpasta en tandenborstel.   U mag natuurlijk ook een gift storten op het rekeningnummer van de diaconie t.w. 35.42.21.655 ten name van diaconie geref.kerk. project voedselbank.

Dit willen we graag voortzetten en daarom doet de diaconie ook een dringend beroep op u om indien mogelijk aan deze actie mee te doen. U mag alle gevraagde artikelen natuurlijk meenemen voor de inzameling, maar een enkel product is natuurlijk ook van harte welkom.

 

Mocht u een volkstuin bezitten en er groeten of fruit van over hebben…….. en niet weten waar er mee naar toe te kunnen ????? Denk dan eens aan de voedselbank, want ook daar gebruiken ze groenten en fruit. U mag het bij Cornelis Klomp neerzetten aan de sprielderweg nr  23 op de donderdagen zodat het vrijdag vers uitgedeeld kan worden

Met vriendelijke groet van de diaconie.