Zolang als je nog met z’n tweeën bent en beiden nog vitaal, komt het er meestal nog wel van, op vakantie gaan. Maar als je alleen bent (komen staan) of één van de partners een handicap heeft, dan ligt het anders: hoe, en met wie moet ik gaan en waar naar toe?
Het Vakantiebureau van de PKN (Hetvakantiebureau.nl) organiseert al jaren vakanties voor mensen, voor wie het minder vanzelfsprekend is, b.v.:

  • Gemengde seniorenvakanties; senioren zonder zorg of met lichte zorg én senioren met intensieve zorg;
  • Vakanties voor senioren zonder zorg of met lichte zorg;
  • Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking;
  • Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie;
  • Combinatie vakantieweken voor mensen met een visuele beperking en senioren zonder zorg of met lichte zorg.

De locaties zijn (afhankelijk van de doelgroep): Doorn, Mechelen, Wezep, Lemele, De Rijp en Ermelo. Daarnaast zijn er enkele vaar-vakanties.

U kunt zelf informatie op internet opzoeken op Hetvakantiebureau.nl

Als u niet zo handig bent met internet of het liever op papier heeft, komt één van de diakenen graag een vakantiegids bezorgen.

De diakenen, of andere bezoekers namens onze kerk, willen u graag helpen bij het uitzoeken en aanmelden.

Ook voor het vervoer naar en van de vakantie-locatie kunnen we gezamenlijk een oplossing zoeken.

 

Nadere informatie is te verkrijgen bij: Joke Keijwegt, tel. 843280; Ben Simmelink, tel. 275004 of één van de andere diakenen.