Beste gemeenteleden

Zoals u / jullie waarschijnlijk wel weten zijn wij in september j.l.weer gestart met de alphacursus.

Dit keer met maar liefst 20 deelnemers! Een “bont gezelschap”, varierend in de leeftijd van 23 tot 77 jaar! U / jij zult begrijpen dat dit in de groepsgesprekken zo z’n invloed heeft gehad.

En wel in positieve zin! Heel bijzonder!

Dat de alphacurus voor iedereen toegankelijk is, is hiermee wel duidelijk geworden.

Na 7 cursusavonden zijn we met elkaar een weekend op pad geweest.

Het thema was  “De Heilige Geest”. Hat was een geweldig weekend waarin veel gezegd en gebeurd, veel gezongen maar ook veel gelachen is. Daarnaast konden de deelnemers genieten van creatieve aktiviteiten, o.a. een schildersessie over wat hen dit weekend  het meest had geraakt.

Vrijdagavond heeft ds. Rein Bos zeer pakkend gesproken over de werking van de Heilige Geest en zaterdagochtend heeft ds. Dick Boekema  ons veel weten te vertellen over dit thema, op een boeiende manier die jong en oud(er) aansprak. Erg fijn!  Het is best een moeilijk onderwerp, maar door de manier waarop zij er over vertelden, met diverse eigentijdse voorbeelden, hebben wij toch meer inzicht gekregen over het machtige werk van de Heilige Geest.

Wij  hebben dit weekend veel met elkaar mogen delen en hebben veel van elkaar geleerd. Met name van onze predikanten. Wij zijn als team en deelnemers dan ook erg blij en dankbaar dat zij bereid waren een gedeelte van het weekend in te vullen.

We kunnen terugkijken op een opbouwend, inspirerend maar vooral gezegend weekend. Wij hebben mogen ervaren dat de Heilige Geest onze harten (opnieuw) heeft geraakt!

We hopen dan ook dat deze ervaring en dit gevoel mag doorwerken in ons verdere leven en naar de mensen om ons heen.

Een mooie en emotionele afsluiting van het weekend was het met elkaar zingen van dat mooie lied dat spreekt over het werk van de Heilige Geest:

Samen in de naam van Jezus

Heffen wij een loflied aan

Want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan

Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer

Samen zingen en getuigen:

Jezus Christus is de Heer!

 

Nog drie alpha-avonden, dan is het voor dit seizoen helaas alweer afgelopen. In september 2011 hopen we weer te starten met de nieuwe cursus. Op donderdagavond in de gereformeerde kerk.

Het zou fijn zijn om u / jou daar dan te kunnen begroeten!

Wilt u / wil jij meer weten over het alpha-weekend of de cursus? Schroom niet, maar bel of mail één van ons. Wij, of één van de deelnemers vertellen u / jou graag meer.

Namens het team en de deelnemers een hartelijke groet en Gods zegen.

Hennie van de Pol
tel. 06-83208292
hennievandepol-wentzel@hotmail.com